Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 24-02-2017:  742 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal