Skolebestyrelsen

På denne side kan du orientere dig i skolebestyrelsens arbejde.

group of students and teacher with laptop

Vores principper

Værdiregelsæt og ordensregler

Skolens værdiregelsæt og ordensregler sætter rammen for, hvordan vi gerne vil have, at eleverne og voksne omgås hinanden i de fællesskaber, skolen bygger på.

Se hele princippet her

Kommunikation

Formålet med den gode Kommunikation mellem skole og hjem er at sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Se hele princippet her

Lektier

Formål med princippet er at sikre at lektier altid understøtter den enkelte elevs læring. Lektier skal give mening for eleven, samt være tilpasset elevens faglige niveau.

Se hele princippet her

Holddannelse

Formålet med holddannelse er, at støtte og udfordre eleverne optimalt. Dette gøres ved at optimere mulighederne for at tage hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og styrkesider.

Se hele princippet her

Skolebestyrelsen

Morten Stoll

Bestyrelsesformand

Lars Meldgaard Hage

Forældrevalgt

Anne Øbo Sørensen

Forældrevalgt

Benn Molin Lauritsen

Forældrevalgt

Helene Friis Dalsgaard

Forældrevalgt

Henrik Christopher Juel Bay

Forældrevalgt

Tina Vestergaard Larsen

Forældrevalgt

Tina Fink

Medarbejderrepræsentant

Vibeke Obel Jørgensen

Medarbejderrepræsentant

Victoria Lalicata

Elevrepræsentant

Sofie Remmer Frederiksen

Elevrepræsentant

Birthe Pam Jensen

Viceskoleleder

Morten Møller Jensen

Skoleleder

Referater

Dagsorden og referater

Under Referat arkivet findes referaterne fra skolebestyrelsens møder

vaerdatvide

Kontakt Brorsonskolen

Kontakt Brorsonskolen

Elementary school pupils in classroom