Nøgletal & Statistik

I det følgende kan du orientere dig i statistikker og undersøgelser, der siger noget om elevernes læring og trivsel på Brorsonskolen.

klarer-os

Undersøgelse

Den nationale trivselsmåling

Alle folkeskoler gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Eleverne spørges her til 5 forskellige kategorier i forhold til deres trivsel på skolen. Af resultaterne fra trivselsmålingen for skoleåret 2018/19 fremgår det, at eleverne på Brorsonskolen på alle fem parametre ligger over landsgennemsnittet i forhold til deres trivsel i skolen. Særligt markant er det, at eleverne på Brorsonskolen oplever, at deres lærere er gode til at hjælpe dem samt, at de faktisk lærer noget spændende i skolen. Det er vi rigtig glade for.

om-skolen

Undersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse

Seneste kommunale tilfredshedsundersøgelse er fra 2017. Der er størst tilfredshed fra forældrenes side i forhold til arbejdet med elevernes trivsel og undervisning og mindst tilfredshed i forhold til de fysiske rammer. Hele tilfredshedsundersøgelsen kan læses her.

Elementary school pupils in classroom

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten for 2021 er ikke godkendt af byrådet endnu.

vaerdatvide

Kontakt Brorsonskolen

Kontakt Brorsonskolen

Elementary school pupils in classroom